Wij zijn een ruimzinnige oecumenische geloofsgemeenschap.
Elke zondagmorgen 11.00 uur houden we onze viering aan de Vledderstraat 20 in Meppel.

U bent van harte welkom - alleen of met uw hele gezin - in de vieringen van onze oecumenische gemeente. In een uur van bezinning, zang en gebed zijn wij bijeen. De Bijbelse verhalen zijn de leidraad in de vieringen. De zondagmorgen is ook een moment van ontmoeting met elkaar.
Na de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken. Naast fysieke vieringen hebben we een livestream en kerktelefoon.
Bovendien kunt u de vieringen nadien terugkijken of terugluisteren.

Viering bekijken via de livestream nu nog via het erfdeelkanaal

Viering beluisteren via de kerktelefoon
Klik hier

Mocht u bij het luisteren van een live-uitzending, dan wel achteraf, willen beschikken over een liedblad, kunt u zich daarvoor aanmelden bij de scriba: scriba@nogmeppel.nl. U kunt daarbij aangeven of u een liedblad wilt met normale dan wel met grote letters.