De essentie van onze oecumene

Oecumene betekent oorspronkelijk ‘de hele bewoonde wereld’. We zijn een geloofsgemeenschap met het oog op die wereld. Oecumene betekent in onze geloofsgemeenschap respectvol omgaan met verscheidenheid. Verscheidenheid brengt kleur en groei in ons leren, belijden en geloven.

Wij zijn een ruimzinnige geloofsgemeenschap. Wij vertrekken vanuit de Bijbelse verhalen. De basisvraag is: Wat betekenen verhalen nu voor ons?

Samen zoeken wij hoe Bijbelse verhalen en andere bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van alledag. Er is ruimte voor verschillen in tradities, inzichten, geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen. Dit noemen we veelkleurige gemeente zijn.

Dit zie je terug in:

  • Het vragend en tastend op zoek zijn naar de ontmoeting met het heilige en de ontmoeting met elkaar.
  • Mogelijkheden van ziekenzalving, kinderzegen, en zegening van diverse relatievormen.
  • De keuze voor liederen die meer aansluiten bij de oecumenische geloofsbeleving bijvoorbeeld uit de oecumenische liedbundel Zangen van Zoeken en Zien.
  • Ruimte voor stilte en mystiek.