De Oecumenische Gemeente Meppel heeft een ANBI-status, waardoor (onder voorwaarden) de giften  aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting.

Zie hier de ANBI- publicatieplicht voor ons kerkgenootschap: ANBI-publicatie

De Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel heeft een ANBI status waardoor (onder voorwaarden) de diaconale giften aftrekbaar zijn.
Diaconale giften kan je overmaken op: NL16RABO0373746199 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel. Vermeld het project waarvoor uw bijdrage bedoeld is.

Zie hier de ANBI- publicatieplicht voor onze diaconie: ANBI-publicatie

Een gift doen

Wilt u een gift aan ons doen? Dit kan door het overmaken van een bedrag op rekeningnummer
NL82 TRIO 0320 3360 18
ten name van NOG Meppel

Wilt u een periodieke schenking aan ons doen? Neem dan contact met ons op.
Meer informatie over periodieke schenkingen kunt u vinden op:

anbi.nl/periodiek schenken