Oecumenische Gemeente Meppel

Algemene giften en bijdragen in het kader van de actie kerkbalans
De Oecumenische Gemeente Meppel heeft een ANBI-status, waardoor (onder voorwaarden) giften, waaronder de bijdrage in het kader van de actie kerkbalans aftrekbaar zijn. RSIN nummer 863751738. De giften en bijdragen kunt u overmaken  op het algemene rekeningnummer  NL82TRIO0320336018 ten name van Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.

Wilt u een periodieke schenking aan ons doen? Neem dan contact met ons op. Meer informatie over periodieke schenkingen kunt u vinden op: anbi.nl/periodiek schenken

Het rekeningnummer van de diaconie van onze gemeente is: NL16RABO0373746199.
Het hieraan gekoppelde RSIN nummer is: 863594517.

Zie hier de ANBI- publicatieplicht voor ons kerkgenootschap: ANBI rapport

Diaconie en diaconale giften
De Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel heeft een ANBI status waardoor (onder voorwaarden) de diaconale giften aftrekbaar zijn. RSIN nummer 863594517.

Diaconale giften kan je overmaken op: NL16RABO0373746199 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel. Vermeld het project of collectedoel waarvoor uw bijdrage bedoeld is.

Zie hier de ANBI- publicatieplicht voor onze diaconie: ANBI rapport