De Oecumenische Gemeente Meppel heeft een ANBI-status, waardoor (onder voorwaarden) de giften aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting.

Zie hier de ANBI- publicatieplicht voor ons kerkgenootschap: ANBI-publicatie

De bijdrage in het kader van de actie kerkbalans kan overgemaakt worden op rek.nr.  NL82TRIO0320336018 ten name van : NOG Meppel Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel,  onder vermelding van uw naam en adres.

De Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel heeft een ANBI status waardoor (onder voorwaarden) de diaconale giften aftrekbaar zijn. Diaconale giften kan je overmaken op: NL16RABO0373746199 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel. Vermeld het project waarvoor uw bijdrage bedoeld is. Zie hier de ANBI- publicatieplicht voor onze diaconie: ANBI publicatie

Een gift doen Wilt u een gift aan ons doen? Dit kan door het overmaken van een bedrag op rekeningnummer NL82 TRIO 0320 3360 18 ten name van NOG Meppel Wilt u een periodieke schenking aan ons doen? Neem dan contact met ons op. Meer informatie over periodieke schenkingen kunt u vinden op: anbi.nl/periodiek schenken