Gespreksgroep “De Beemdgangers”

De Beemdgangers komen bij elkaar op de derde donderdag van 10.00 uur-11.30 uur in de maanden september, oktober, november, januari, februari, maart en een afsluitende lunch in april. De gesprekken vinden plaats in De Beemd, Bouwkamp 2. Een aantal bewoners doet ook mee aan de gespreksgroep, maar het is een groep die voor iedereen openstaat. Naast een inleiding of voorzet is er veel ruimte voor onderling gesprek in een sfeer van respect en waardering voor elkaar. Dit seizoen zal het boek “Zinvol in de ouderdom” van Jan van Baardwijk en René Rosmolen, het uitgangspunt voor de gesprekken zijn.
Iedereen die aangemeld is of zich aanmeldt krijgt per keer een persoonlijke uitnodiging.

Plaats: De Beemd, Bouwkamp 2 in de koffiekamer 1e etage. Bij het bellenpaneel druk je op de ‘zaalbel’.