Omzien naar elkaar

Bij onze oecumenische gemeente doen we het omzien naar elkaar mét elkaar.
Het gaat dan om zorg en omzien naar elkaar en wat mensen bezig houdt en beweegt.
We delen lief en leed. Wij richten ons op ieder mens die ons pad kruist, ongeacht of hij/zij tot onze geloofsgemeenschap behoort. Mensen kunnen zelf aankloppen of iemand uit de gemeente kan een tip geven.
Veel omzien naar elkaar wordt niet georganiseerd, maar gebeurt gewoon spontaan waar mensen elkaar ontmoeten.
In die ontmoeting is vaak sprake van onderlinge zorg.

De werkgroep Omzien naar elkaar is een zelfstandige werkgroep die:

  • mensen individueel pastoraal ondersteunt bij lief en leed
  • praktische hulp biedt indien nodig
  • ontmoetingen en activiteiten organiseert ten behoeve van ontmoeten en delen
  • invulling geeft aan de wens aandacht te geven aan specifieke groepen
  • daarover anderen informeert en betrekt.

In het omzien naar elkaar staan wij niet alleen; de werkgroep Omzien naar elkaar vervult hier een rol.
De werkgroep Omzien naar elkaar geeft bijzondere aandacht aan individueel lief en leed door te werken met buurtteams.
In het buurtteam werken de predikant, de buurtcoördinator (al dan niet als ouderling bevestigd), de buurtdiaken en de contactpersonen met elkaar samen. Eén van de coördinatoren is als ouderling lid van de kerkenraad. Er zijn momenteel vijf buurtteams.
Verder worden er activiteiten georganiseerd waar mensen elkaar leren kennen en ervaringen kunnen delen zoals de buurtgesprekken en de vastenmaaltijden.

Voor omzien naar elkaar in een crisissituatie kunt u contact opnemen met de scriba: Wilma Heeres 06-20567324    of info@oecumenischegemeentemeppel.nl