Iedereen doet mee

Het streven is een eenheid in verscheidenheid waarbij we het belangrijk vinden dat iedereen kan meedoen en meebeslissen, ongeacht of er een (andere) kerkelijke binding is. Wij hanteren de volgende uitgangspunten:

  • Iedereen die verbonden wil zijn doet mee. 
  • Meedoen kent vele vormen. Zoals lid worden, vriend zijn van, vrijwillige inzet, financiële ondersteuning of we maken afspraken over samenwerking. Wij vragen niemand om andere verbintenissen te verbreken of aan te gaan als voorwaarde om mee te doen.
  • We verbinden ons ook met mensen met een verstandelijke beperking. We hanteren hierbij dat we samendoen wat samen kan.
  • We zijn een gemeenschap waarin eenieder wordt gewaardeerd om zijn/haar talenten en vaardigheden. We zoeken naar wegen om deze ook in te zetten, passend bij de verbinding die is aangegaan.
  • Samenwerking met andere kerken, geloofsgemeenschappen en kerkelijke en niet-kerkelijke organisaties op basis van gezamenlijke doelen of acties doen we vanuit een gelijkwaardige wederkerigheid.

Omgaan met elkaar

In de omgang met elkaar vinden we het belangrijk dat:

  • We elkaar ontmoeten met respect in openheid en betrokkenheid.
  • We elkaar ontmoeten vanuit een gunnende en ruimzinnige grondhouding.
  • We openstaan voor ieder die op ons pad komt.