Samenwerking

Onze oecumenische geloofsgemeenschap draagt de traditie en samenwerkingen van Het Erfdeel met zich mee. Ook de bestaande samenwerking met andere geloofsgemeenschappen wordt voortgezet.  Daarnaast zullen er ook nieuwe samenwerkingen ontstaan.

Vierplek
We gaan vieren in de DORE-kerk, het kerkgebouw van de de Doopsgezinde en Remonstrantse geloofsgemeenschap aan de Vledderstraat 20 in Meppel..  

Andersgebondenen
De Oecumenische Gemeente Meppel kent leden die geen binding hebben met de kerk als instituut. Deze groep herkent zichzelf als andersgebondenen, en draait als volwaardige leden mee. Onze oecumenische gemeente biedt iedereen de mogelijkheid om zich te verbinden en mee te doen, ook als er geen sprake is van een kerkordelijk lidmaatschap. Ook de andersgebondenen zijn van harte uitgenodigd om zich te verbinden.

Stichting Fondswerving
Stichting Fondswerving is een zelfstandige stichting met als doel de oecumene in Meppel te bevorderen. Voor meer informatie klik hier.

Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente
De doopsgezinde en Remonstrantse gemeente kerkt in de DOREkerkin de Vledderstraat 20 in Meppel. Voor meer informatie klik hier.

Rooms-katholieke geloofsgemeenschap St. Stephanus St. Stephanus maakt deel uit  van de parochie Heilige Drie-eenheid in zuidwest Drenthe en een heel klein deel van Overijssel. De vieringen zijn aan de Commissaris de Vos van Steenwijklaan 30 in Meppel. Voor meer informatie klik hier