In de werkgroep Inspiratie en Bezinning wordt jaarlijks gewerkt aan het invullen van de seizoensactiviteiten (van september t/m april/mei) van de gemeente.
We proberen die zo te plannen dat er afwisseling is met
ontmoetingsbijeenkomsten die vanuit de werkgroep Omzien naar elkaar worden geboden. Dit jaar (2023) bieden wij het programma aan in een apart document, omdat wij activiteiten samenvoegen vanuit de DoRe-gemeente, de RK-Parochie en onze eigen Oecumenische Gemeente en willen dat ook ruimere bekendheid geven buiten onze kerken.

Binnen onze werkgroep zoeken wij naar thema’s of onderwerpen die aansluiten bij actualiteit en bij wat onze gemeenschap nodig heeft. “Actualiteit” wringt wel wat met de “langere termijn” waarop wij vooruit moeten plannen en daarom willen we ook ruimte houden voor ad-hoc activiteiten. Die zullen wij via de Bouwsteen bekend maken.
Sinds een jaar heeft u ook al kunnen lezen over theatervoorstellingen of (museale)
tentoonstellingen die inspirerend voor u kunnen zijn.
Suggesties van ieder over interessante thema’s of prestentaties zijn welkom.

Wij willen onze ogen en oren graag open houden voor initiatieven die elders in de gemeente Meppel en omstreken worden genomen en inspirerend zijn of tot bezinning uitnodigen; wij geloven in de kracht van samenwerken.
Naast het seizoensprogramma voor iedereen wil de werkgroep waar mogelijk ook ondersteunend zijn aan de interne gremia van onze gemeente, bijvoorbeeld bij een toerustigingsdag voor contactpersonen of de kerkenraad.

 
 
Image