Voorbereiding van de vieringen
Iedere viering wordt voorbereid door een groep van minimaal drie mensen, te weten de voorganger, het voorgaand gemeentelid, de organist. Dit werkt stimulerend en verzekert een brede inbreng. Als u vindt dat u daar ook een inbreng in zou willen hebben of u heeft een thema dat u graag eens in een viering behandeld zou willen zien, dan kunt u contact opnemen met de coördinator Vieren of met één van de predikanten.

Vorm van Maaltijd viering
Wij vieren de Maaltijd van de Heer lopend. Iedereen wordt uitgenodigd om deel te nemen en  gaat actief op deze uitnodiging in. Wij komen in beweging en worden bewogen door het woord van de Levende. Wij delen het brood en wijn met de woorden "brood voor onderweg" en "beker van vrede". Wij gebruiken het hardere brood uit de Rooms Katholieke traditie, dat niet kruimelt en ook in de beker gevuld met wijn gedoopt kan worden. Wij gebruiken alcoholvrije wijn en stellen het op prijs als u het brood in de beker doopt.

Image
Image

Bediening van de heilige doop/Kinderzegen
Onze geloofsgemeenschap biedt naast de kinderdoop ook ruimte voor de kinderzegen. De kinderzegen kan een alternatief zijn voor ouders die hun kinderen niet willen of kunnen laten dopen In overleg met  de ouders worden de data van de doopviering/ kinderzegenviering vastgesteld. Voorafgaande aan een doopviering/kinderzegenviering wordt in een ontmoeting met voorgaand gemeentelid en voorganger gesproken over de beweegredenen van de ouders om hun kind te laten dopen/zegenen, over de betekenis van de doop/zegenen over de viering van de doop/zegen. De doop/zegen vindt plaats op een zondag in het midden van de gemeente.

Ziekenzegen
Als (langdurig) zieke mag je altijd om een zegen vragen in de viering.
In het voorjaar wordt er (waarschijnlijk) een speciale viering rond de ziekenzegen georganiseerd. U kunt zich hier voor aanmelden en diverse mensen zullen ook een persoonlijke uitnodiging krijgen. Langdurig zieke mensen zijn kwetsbaar en raken soms in een isolement. De ziekenzegen is een gebaar om te laten weten en te ervaren dat de kracht en de liefde van de Eeuwige juist hen niet zal verlaten en dat de zorg en de aandacht van uit de gemeente hen zal blijven omringen. De ziekenzegen is dus niet een gebed om genezing, maar een gebed om kracht voor de zieke.