Doneren

Wilt u een gift aan ons doen? Dit kan door het overmaken van een bedrag op rekeningnummer
NL82 TRIO 0320 3360 18
ten name van de Oecumenische Gemeente Meppel

Wilt u een periodieke schenking aan ons doen? Neem dan contact met ons op.
Meer informatie over periodieke schenkingen kunt u vinden op:

anbi.nl/periodiek schenken