Wat is diaconaat

Als gemeenschap moet je samen blijven oefenen in het kijken met de ogen van de minste, de zwakste, de armste. (Remi Verwimp)

Diaconaat is de zorg voor wie arm en kwetsbaar is. “Oog hebben voor” is de kernopdracht binnen het diaconaat.

Binnen de Oecumenische Gemeente Meppel zijn de accenten gelegd in:

  • zorg en aandacht rond vluchtelingen, ook in eigen land
  • kansen scheppen zodat iedereen deel kan blijven nemen aan het maatschappelijk leven
  • zorg en bewustwording voor milieu- en klimaat

Diakenen geven bijstand en ondersteuning in situaties van fysieke, materiële en sociale nood, binnen en buiten de kerk. Zij werken met handen, ogen en oren, helpen waar dat nodig is en komen op voor de rechten van mensen in de knel. U kunt contact opnemen met de diaconie door een mail te sturen naar diaconienog@gmail.com 

College van diakenen
Voorzitter: Henk Rous
Scriba: Eelke Veenstra
Penningmeester: Willemijn van Schilfgaarde
Diaken: Eef Lugtmeier
Collectant: Jeannet van der Linde

Het college van diakenen is een eigen rechtspersoon met een eigen ANBI status. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel. U vindt ons onder het KvK-nummer: 85 35 00 44. Ons RSIN-nummer is: 86 35 94 517

Wij hebben onze financiën onder gebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer gevestigd in Gouda.

Aanschaf van collectebonnen:
Via de diaconie zijn collectebonnen te bestellen. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen.
Je kan de bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per vel) over te maken op bankrekening NL16 RABO 0373 7461 99 ter attentie van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel
Vermeld bij de overmaking de waarde van de gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de collectebonnen bij u worden bezorgd.

Bijdragen voor diaconale collecten en diaconale giften kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande rekening. Het is fijn als je daar bij aangeeft voor welk doel de gift is gegeven.

Informatie omtrent de collectes
Binnen de Oecumenische Gemeente Meppel collecteren we voor eigen diaconale activiteiten en steunen we projecten en organisaties die zich inzetten voor: bestrijding van armoede door onafhankelijkheid te vergroten, verbinding en zorg voor kwetsbaren en/of duurzaamheid. Wij hebben er voor gekozen om gedurende een jaar te collecteren voor een beperkt aantal doelen.

Collecten doelen in 2024 Klik hier

Diaconale aandacht binnen de eigen gemeente Buurtteams: diakenen doen mee in de buurtteams en kunnen benaderd worden mee te denken om mensen in nood te helpen. dit kan rechtstreeks of via uw buurtcoördinator of contactpersoon. Oplossingen zijn vaak te vinden binnen de eigen mogelijkheden of samen met één van de andere partijen waar de diaconie mee samenwerkt. Aanvraag financiële ondersteuning Een dergelijke vraag of hulp kan rechtstreeks of via een maatschappelijke instantie binnenkomen. Wij zullen aanvragen zo goed mogelijk ondersteunen. Dit doen we samen met andere organisaties in Meppel.

Diaconale ondersteuning via organisaties in Meppel Klik hier