Wat is diaconaat Diaconaat is de zorg voor wie arm en kwetsbaar is. De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor mensen. Hij heeft oog voor wie arm en kwetsbaar is. De woorden barmhartigheid en gerechtigheid komen veel voor in teksten over diaconaat. Barmhartigheid betekent goed doen, omdat je meeleeft met anderen. Bij gerechtigheid gaat het er om dat er ook iets aan de oorzaak van het kwaad wordt gedaan. Diakenen geven bijstand en ondersteuning in situaties van fysieke, materiële en sociale noord, binnen en buiten de kerk. Zij werken met handen, ogen en oren, helpen waar dat nodig is en komen op voor de rechten van mensen in de knel. U kunt contact opnemen met de diaconie door een mail te sturen naar diaconienog@gmail.com 

College van diakenen
Voorzitter: Henk Rous
Scriba: Eelke Veenstra
Penningmeester: Willemijn van Schilfgaarde
Diaken: Eef Lugtmeier
Collectanten: Jeannet van der Linde en Annet Dubbelink

Het college van diakenen is een eigen rechtspersoon met een eigen ANBI status. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel. U vindt ons onder het KvK-nummer: 85 35 00 44. Ons RSIN-nummer is: 86 35 94 517

Wij hebben onze financiën onder gebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer gevestigd in Gouda.

Aanschaf van collectebonnen:
Via de diaconie zijn collectebonnen te bestellen. We hebben vellen van €1,- en €2,-. Ieder vel heeft 20 bonnen.
Je kan de bonnen bestellen door het gewenste bedrag (€ 20,- of € 40,-per vel) over te maken op bankrekening NL16RABO0373746199 ter attentie van Diaconie Protestantse Gemeente van bijzondere aard te Meppel
Vermeld bij de overmaking de waarde van de gewenste collectebonnen (1 of 2 euro) en uw adres. Wij zorgen dan dat de collectebonnen bij u worden bezorgd.

Bijdragen voor diaconale collecten kunnen ook worden overgemaakt op bovenstaande rekening ovv het collectedoel.

Informatie omtrent de collectes
Binnen de Oecumenische Gemeente Meppel collecteren we voor eigen diaconale activiteiten en steunen we projecten en organisaties die zich inzetten voor: bestrijding van armoede door onafhankelijkheid te vergroten, verbinding en zorg voor kwetsbaren en/of duurzaamheid. Wij hebben er voor gekozen om telkens gedurende een vaste periode te collecteren voor een beperkt aantal doelen.

Collecten doelen in 2022 Klik hier

Diaconale aandacht binnen de eigen gemeente Buurtteams: diakenen doen mee in de buurtteams en kunnen benaderd worden mee te denken om mensen in nood te helpen. Oplossingen zijn vaak te vinden binnen de eigen mogelijkheden of samen met één van de andere partijen waar de diaconie mee samenwerkt. Diakenenbus: voor alles wat u wilt delen met de diaconie, een voorstel voor een collectedoel, een verzoek om contact of concrete hulp. Aanvraag financiële ondersteuning Een dergelijke vraag of hulp kan rechtstreeks of via een maatschappelijke instantie binnenkomen. Wij zullen aanvragen zo goed mogelijk ondersteunen. Dit doen we samen met andere organisaties in Meppel.


Diaconale ondersteuning via organisaties in Meppel Klik hier