De Werkgroep Vieren

De werkgroep vieren draagt zorg voor de vieringen van de Oecumenische
Gemeente Meppel. Het gaat zowel om de praktische zaken als om de
inhoudelijke kant. Naast zorgen dat alles reilt en zeilt is het doel om te blijven verrassen en vernieuwen.

Vieringen
Elke zondagmorgen op per seizoen wisselende tijden houden we onze viering aan de Vledderstraat 20. Vanaf 17 september 2023 is de aanvang 11.00 uur. Kijk op de website voor de actuele aanvangstijd.
U bent van harte welkom - alleen of met uw hele gezin - in de vieringen van onze oecumenische gemeente.
Taakgroepen die actief zijn om de vieringen mogelijk te maken zijn de
bloemschikkingsgroep, technici, kosters, muzikanten, gastheren/vrouwen, diakenen, koffieschenkers en voorgaand gemeenteleden.

In de vieringen:
Bezoekers komen met verschillende redenen en verwachtingen. Om inspiratie op te doen, voor troost, versterking van hun geloof, ontmoeting, te genieten van de muziek of gewoon om even stil te staan in alle drukte van het bestaan. De Bijbelse verhalen zijn de leidraad in de vieringen. Regelmatig worden
andere bronnen erbij betrokken. De vraag is steeds opnieuw wat de verhalen van vroeger ons nu nog te vertellen hebben. Er wordt elke periode een
basisliturgie gemaakt die per viering wordt ingevuld. Hierbij wordt een vaste, goed doordachte opbouw gehanteerd. Er is altijd mogelijkheid om af te wijken van de wekelijkse gang van zaken en voor een creatieve inbreng hierbij.

Voorbereiding van de vieringen
Iedere viering wordt voorbereid door een groep van minimaal drie mensen, te weten de voorganger, het voorgaand gemeentelid, de organist. Dit werkt
stimulerend, verzekert een brede inbreng en zorgt voor continuïteit. Als u vindt dat u daar ook een inbreng in zou willen hebben of u heeft een thema dat u graag eens in een viering behandeld zou willen zien, dan kunt u contact opnemen met de coördinator Vieren of met de voorganger.

Vorm van Maaltijd viering
Wij vieren de Maaltijd van de Heer lopend. Iedereen wordt uitgenodigd om deel te nemen en gaat actief op deze uitnodiging in. Wij komen in beweging en worden bewogen door het woord van de Levende. Wij delen het brood en wijn met de woorden "brood voor onderweg" en "beker van vrede".
Wij gebruiken het hardere brood uit de Rooms Katholieke traditie, dat in de beker gevuld met (alcoholvrije) wijn gedoopt kan worden.

Na de viering
De zondagmorgen is ook een moment van ontmoeting met elkaar.
Na de viering is er gelegenheid om samen een kopje koffie, thee of limonade te drinken.

Meevieren op afstand:
Naast fysieke vieringen hebben we een livestream in beeld of geluid.
Bovendien kunt u de vieringen nadien terugkijken of terugluisteren.
Viering bekijken of luisteren kunt u via de website:
https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-beluisteren/
Mocht u bij het luisteren van een live-uitzending, dan wel achteraf,
willen beschikken over een liedblad, kunt u zich daarvoor aanmelden bij de scriba: info@oecumenischegemeentemeppel.nl
U kunt via de scriba ook aangeven of u een liedblad met grote letters zou wil-len ontvangen als u de viering aan de Vledderstraat bezoekt.