Image

Agenda

Vieringen Oecumenische Gemeente

De Oecumenische Gemeente Meppel viert in de DoRekerk. Elke zondagmorgen  is er om 11.00 uur een viering in de DoRekerk, Vledder 20 te Meppel.  

De vieringen worden gestreamd.
De vieringen  zijn hier te bekijken. U bent van harte welkom om de viering bij te wonen.

Viering 24 september
Meditatie maandag 25 september
Viering 1 oktober
Taizé viering zondagavond 1 oktober
Viering 8 oktober

 

Hartelijk welkom op de website van de Oecumenische Gemeente in Meppel!

Wij zijn een ruimzinnige Oecumenische geloofsgemeenschap. Elke zondagmorgen  11.00 uur houden we onze viering aan de Vledderstraat 20 in Meppel. Naast fysieke vieringen hebben we een livestream en kerktelefoon. Bovendien kunt u nadien terugkijken of terugluisteren.

We zoeken naar passende woorden en rituelen en naar muziek die ons tot rust brengt en inspireert. Naast vieringen hebben we een inspiratieprogramma waarvoor u van harte bent uitgenodigd.

Wie zijn wij
Binnen onze Oecumenische Gemeente vinden we het belangrijk dat:

  • We respectvol omgaan en ruimte gunnen aan een diversiteit van geloofsbeleving en geloofsovertuiging.
  • We ruimzinnig met elkaar zoeken hoe Bijbelse verhalen en andere bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van vandaag
  • We een gemeenschap vormen waarin aandacht is voor saamhorigheid en het vinden van draagvlak.
  • We het vieren, leren, delen en omzien naar elkaar invullen.
  • We open staan voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten.
  • Iedereen mee kan doen, ook als je geen lid van een kerk wilt zijn.
  • Er ruimte blijft voor mensen met een verstandelijke beperking. We hanteren hierbij dat we samendoen wat samen kan.

De Oecumenische Gemeente Meppel komt voort uit de Oecumenische Raad Oosterboer (1978-1996) en de oecumenische wijkgemeente Het Erfdeel (1997-2021) en maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland als  een zelfstandige Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel.

Image

Startzondag 10 september 2023

Impressie van de startzondag 2023 R
------------------------------------------

Afsluiting seizoen 2022

Foto-impressie van de fietstocht en lunch van 16 juli jl. door Hein van den Heuvel.