Organiseren en besluiten

We vertrekken vanuit de vormen die zijn ontwikkeld binnen het Erfdeel. Dit gaat uit van een netwerk van werkgroepen met mensen die zich inzetten voor een deeltaak. Met elkaar maken we afspraken hoe we de delen verbonden houden in het geheel.

Samen organiseren we:

  • Een geloofsgemeenschap waar Gods aanwezigheid kan worden beleefd en ervaren in vieren, in omzien naar elkaar en in omzien naar de wereld dichtbij en veraf.
  • Een gemeenschap waar mensen aandacht hebben voor én betrokken zijn op vraagstukken rond vrede, gerechtigheid en heelheid en duurzaamheid van de schepping.
  • Een gemeenschap die ruimte geeft aan een verscheidenheid aan mensen, inzichten en opvattingen. In de gezamenlijke zoektocht naar antwoorden op levens- en geloofsvragen is er ruimte om uiteenlopende meningen en ervaringen te delen.
  • Een gemeenschap waarin mensen worden opgeroepen en geoefend om naar elkaar om te zien. Ieder mens gaat ons daarbij ter harte, ongeacht of hij/zij tot de geloofsgemeenschap behoort.
  • Een gemeenschap die open staat voor vernieuwende vormen van vieringen en activiteiten.
  • Een gemeenschap waarin aandacht is voor saamhorigheid en het vinden van draagvlak.

Daar waar invulling en besluitvorming aan een kleine groep wordt overgedragen vertrouwen we op de verbinding met onze essentie en de bereidheid binnen deze groep om draagvlak binnen de gemeente als geheel te creëren.