Oecumenische Gespreksgroep 

Ook dit jaar komt de groep weer maandelijks bij elkaar bij één van de leden thuis.
Gaandeweg het seizoen worden er gespreksonderwerpen ingebracht,
soms een artikel uit een krant of tijdschrift,
soms een persoonlijk beleven van iemand.
Heb je zin om mee te doen, meld je dan aan.
Data: wordt telkens in overleg bepaald
Tijd: 20.00 uur - ± 22.00 uur
Plaats: bij één van de leden thuis